Projekt POKL

W roku szkolnym 2014/2015 Akademicka Szkoła Policealna działającej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku realizować będzie projekt:

„Zaopiekuj się swoją przyszłością”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych; Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych.

 

Szanowni Państwo, zajęcia dydaktyczne rozpocznają się od 27 września 2014 roku o godzinie 8:00. Szczegółowy plan zajęć dla wszytskich grup zostanie umieszczony wkrótce na stronie internetowej oraz w budynku szkoły.

 

Uwaga! Zgodnie z Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji do projektu par. 5 ust. 2 ustala się drugą rekrutację uzupełniającą. Dokumenty rekrutacyjne można składać od 24 września do 16 października 2014 roku.

 

 

W ramach projektu realizowane będzie kształcenie w rocznej szkole policealnej w zawodzie opiekun medyczny.

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające łącznie warunki:

1) zamieszkałe (w rozumieniu kodeksu cywilnego ) na terenie 9 gmin powiatów:

-włocławskiego (Baruchowo, Boniewo, Izbica Kuj.,)

-lipnowskiego (Wielgie, g. Lipno, Dobrzyń n/W, Chrostkowo)

-radziejowskiego (Topólka, Dobre)

 

2) posiadające wykształcenie:

- osoby do 50 roku życia - wykształcenie średnie

- osoby powyżej 50 roku życia – wykształcenie średnie lub wyższe

 

3) nie mające przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie - potwierdzone zaświadczeniem lekarskim (wystawionym przez lekarza Medycyny Pracy)

4) dodatkowo osoby w wieku 18-24 lat nie mogą brać udziału w innych formach kształcenia

 

Założenia programu kształcenia w zawodzie opiekun medyczny:

-zajęcia odbywać się będą w weekendy

-350 godzin zajęć  dydaktycznych teoretycznych oraz praktycznych. Zajęcia realizowane będą we Włocławku, Izbicy Kujawskiej oraz Wielgiem w miarę możliwości dopasowane do indywidualnych preferencji słuchaczy.

-160 godzin praktyk zawodowych w szpitalach oraz Domach Pomocy Społecznej

-planuję się uruchomienie 3 grup kształcenia, łącznie dla 72 słuchaczy.

 

Dla wszystkich słuchaczy zapewnione będą bezpłatne:

-podręczniki do nauki zawodu i materiały dydaktyczne na zajęcia

-odzież ochronna na zajęcia praktyczne

- dostęp do fachowej literatury w Bibliotece Uczelnianej

-ubezpieczenie NNW na rok szkolny 2014/2015

-catering podczas zjazdów

-zwrot kosztów dojazdu na praktyki zawodowe oraz w uzasadnionych przypadkach na zajęcia dydaktyczne

 

Rekrutacja

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do trzech biur rekrutacyjnych. 

 

PWSZ we Włocławku/ASP

ul. 3 Maja 17, pok. 10

tel. 54 231 60 80 wew. 732

kom. 668 075 543

kom. 698 629 589

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Zespół Placówek Oświatowych w Wielgiem

ul. Szkolna 5 (sekretariat, I p.)

87-603 Wielgie

tel. 54 289 71 22 lub 54 289 71 16

kom. 660 408 876

e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Zespół Szkół im. J. Kasprowicza

ul. Nowomiejska 5 (sekretariat)

87-865 Izbica Kujawska

tel. 54 286 60 53

kom. 512 279 052

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Osoby chętne do udziału w Projekcie zobowiązane są do złożenia w biurach rekrutacyjnych  kompletu następujących dokumentów:

1)   Podanie o przyjęcie do ASP na kierunek opiekun medyczny;

2)   Wstępną deklarację uczestnictwa;

3)   Kwestionariusz osobowy;

4)   Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

5)   Oświadczenie o miejscu zamieszkania w jednej z gmin: Baruchowo, Boniewo, Izbica Kujawska, Chrostkowo, Lipno, Wielgie, Dobrzyń nad Wisłą, Dobre, Topólka;

6)   W przypadku osób w wieku 18-24 lat oświadczenie o braku uczestnictwa w innych formach kształcenia;

7)   Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie opiekun medyczny;

8)   Kserokopię dowodu osobistego;

  9)   Dyplom/świadectwo potwierdzające poziom wykształcenia;

10)  3 fotografie legitymacyjne.

 Wszystkie dokumenty dostępne są w biurach rekrutacyjnych oraz do pobrania ze strony internetowej.

 Dokumenty do pobrania:

regulamin

wstępna deklaracja

kwestionariusz

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

oświadczenie o braku udziału w innych

oświadczenie o zamieszkaniu

podanie

Dane kontaktowe projektu "Zaopiekuj się swoją przyszłością":

Biuro projektu

tel. 54 231 60 80 wew. 732

kom. 668 075 543

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Dyrektor Akademickiej Szkoły Policealnej/Koordynator projektu "Zaopiekuj się swoją przyszłością"

tel. 728 310 641

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


                                     Człowiek- najlepsza inwestycja!