Opiekunka środowiskowa

Zawód: Opiekunka środowiskowa

Kwalifikacje: Wykonywanie usług opiekuńczych

Nauka trwa 1 rok tj. 2 semestry w systemie zaocznym

W cyklu kształcenia realizowanych jest 320 godzin praktyk zawodowych.

 

Opiekunka Środowiskowa

 CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Opiekunka środowiskowa, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą niosącą doraźną pomoc rodzinom i osobom poszkodowanym przez różnego rodzaju wypadki losowe, bezrobocie, uzależnienia, osoby bezdomne, lub żyjące na skraju egzystencji. Różnica pomiędzy opiekunką społeczną a środowiskową polega na tym, że ta ostatnia działa w podległym sobie rejonie niestacjonarnie, w naturalnym otoczeniu osób potrzebujących pomocy lub wsparcia, współpracując jednak przy tym z instytucjami opieki społecznej, różnego rodzaju organizacjami i fundacjami, prowadzącymi działalność o podobnym charakterze. Opiekunka po przeprowadzeniu lokalnego rozpoznania i wywiadu z zainteresowanymi pomocą osobami, organizuje środki finansowe, medykamenty, posiłki, czy środki czystości, a w razie potrzeby także transport do szpitala lub gabinetu lekarskiego, etc. Opiekunka środowiskowa prowadzi szczegółową dokumentację wszystkich wykonywanych przez siebie czynności i inicjatyw, a w razie potrzeby wnioskuje o umieszczenie danych osób w domu opieki społecznej, hospicjum, etc.

WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym czynnikiem, decydującym o możliwości wykonywania zawodu opiekunki środowiskowej okazuje się kwestia posiadanego przez kandydatki wykształcenia – policealnego lub średniego. Oczywiście preferowane są osoby legitymujące się wykształceniem wyższym, pozyskanym na kierunku pomoc socjalna, lub podobnym. Nieprzypadkowa jest także żeńska forma powyższej charakterystyki – zawód wykonywany jest w przeważającej części przez kobiety, posiadające dodatkowo odpowiednie cechy personalne i powołanie. Praca wśród ludzi dotkniętych biedą, uzależnieniami lub chorobą może wiązać się nie tylko ze zmęczeniem fizycznym, ale i psychicznym. Istotna będzie więc w tym przypadku ponadprzeciętna odporność na stres, cierpliwość i zaangażowanie
w niesieniu pomocy potrzebującym.

WARUNKI PRACY

Miejscem pracy opiekunki środowiskowej są mieszkania i domostwa osób potrzebujących, a także liczne organizacje i fundacje prowadzące działalność o podobnym charakterze, które osoba obsadzona na tym stanowisku odwiedza w poszukiwaniu środków i wsparcia technicznego.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia w charakterze opiekunki środowiskowej stwarzają liczne instytucje opieki społecznej, organizacje i fundacje o podobnym charakterze.

Istotą pracy zawodowej opiekunki środowiskowej jest świadczenie usług opiekuńczych. Opiekunka środowiskowa pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Zakres działań zawodowych opiekunki środowiskowej wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem chorym i niesamodzielnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność, zaś w realizacji zadań: kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.