kadra

 

 

Organizacja Akademickiej Szkoły Policealnej

przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

rok szkolny 2014/2015

 

 

Dyrektor (pok. 10):

mgr Aneta Woźniak

 

Zespół projektowy „Zaopiekuj się swoją przyszłością”:

 

mgr Sylwia Okoniewska – koordynator projektu

 

mgr Ilona Rojewska – asystent projektu

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Rada Pedagogiczna:

mgr Ewa Kasprzewska

mgr Wanda Krzemińska − opiekun oddziału 1 A

mgr Joanna Lewandowska

mgr inż. Tomasz Maciejewski

mgr Katarzyna Marcinkowska

mgr Renata Moraczewska – opiekun oddziału 1 B

mgr Edyta Misiak – opiekun oddziału 1 C

mgr Maria Paczkowska

mgr Joanna Przybylska

mgr Aleksandra Stańczak

mgr Helena Sudomir

dr Hanna Szczechowicz

mgr inż. Agnieszka Wyrwa